NICHE MARKETING STRATEGIE

NICHE MARKT BETEKENIS

Welkom op www.nichemarkt.be waar we u meenemen in de wereld van niche marketing. Een nichemarkt, ook kortweg niche genoemd, is een kleinere, afgebakend deel van een bestaande markt (bv. allergeenvrije voeding, vleesvervangers,...). Het gaat niet alleen om producten. Ook diensten kunnen zich richt naar een doelgroep (bv. zelfstandigen, kinderen, singles, ...).

Alles heeft zjn voordelen en nadelen. Een nichemarkt is kleiner, maar er zijn wel minder concurrenten dan in een hoofdmarkt.

De term niche verwees oorspronkelijk naar een specifiek leefgebied van een organisme.

Als een bepaalde doelgroep (bv. senioren) een specifieke vraag heeft (bv. eenvoudige GSM) dan ontwikkelt zich een nichemarkt uit een reeds bestaande markt waarbinnen niet om aan die vraag tegemoet te komen door middel van passende producten (bv. GSM voor ouderen) of diensten (bv. workshop werken met smartphone).


NICHE BEDRIJF STARTEN

Wil u een niche bedrijf starten, dan vindt u op deze website, die regelmatig wordt aangevuld, handige tips om succesvol te groeien met een specifiek product of dienst gericht op een afgebakende doelgroep.


NICHE TRENDS

Wil u de concurrentie steeds een stapje voor zijn, dan dient u als monderne ondernemer ook flexibel te zijn door de niche trends op de voet te volgen. Nichemarkten kunnen vlug dichtgeslibd geraken omdat iedereen op diezelfde kar springt. Volg het nieuws van nabij waardoor je voelt wat er leeft in de samenleving. Waar is er nood aan? Wat ontbreekt er in het leven van de meeste mensen?


NICHE ADSENSE WEBSITES

Een hele bijzondere en fascinerende telg binnen de nichewereld is deze van de niche adsense websites. Adsense, meer in het bijzonder Google AdSense, is een advertentieplatform van Google. Eigenaars van een website kunnen zich gratis registreren en kunnen dan via hun account een persoonlijk code ophalen die ze vervolgens op hun website plaatsen. Deze code genereert automatisch advertentieblokken. Eigenaars krijgen via google adsense een commissie naargelang het aantal keren dat deze advertenties bezocht worden.

We leggen u haarfijn uit hoe u een passief inkomen kan bekomen van die systeem en hoe u een website kan bouwen om dit doel te realiseren.


NICHEMARKT VOORBEELDEN

Dankzij onze bespreking van enkele nichemarkt voorbeelden. heeft u een concreet beeld hoe alles in zijn werk gaat om uw omzet te verhogen door een specifeke doelgroep te benaderen of een speciaal product of dienst aan te bieden.